מאמרים בנושא קהילתיות

עבודת קרן אבי חי בתחום קהילתיות יהודית – ישראלית מקומית: סיכום רפלקטיבי

מיפוי ודוחות
גופר, רונן

מחקר עבור קרן אבי חי [2019]

עברית

, , , , ,

התחדשות קהילתיות יהודית: אתגר לנוכח הפוסט-מודרניזם

נקודת מבט
בן יוסף, שי

אקדמות - כתב עת למחשבה יהודית , י"ג, עמ' 102 - 130 [2003]

עברית

, , , , , , ,

הפוסט-מודרניזם נתפס בציבור כהלך רוח המבטל כל משמעות. אמונת ישראל, כידוע, מייחסת משמעות לכל נברא, ובתוך כך לכל מעשה אנוש. לכאורה, סתירה זו בין הפוסט-מודרניזם ליהדות אינה ניתנת לגישור. אף כי לפוסט-מודרניזם ישנן משמעויות חברתיות המאתגרות את עולם המחשבה היהודי להלכה ולמעשה, טענת המאמר היא הגידה הפוסט...

הקהל – טקסים מעצימים קהילתיות

נקודת מבט
מעוז, יעקב

פורסם באינטרנט

עברית

, , , ,

מאמר קצר זה עוסק בסוגיית החיבור שבין קהילתיות לבין טקסים קהילתיים. השאלה העומדת ברקע הדברים היא: עד כמה טקסים קהילתיים נחוצים לטיפוח קהילתיות? הבנה של הנחיצות בטקסים אלה, לקיומם של חיי קהילה משמעותיים, וידיעת השימוש בכלים המתאימים, תתרום באופן משמעותי לטיפוח הקהילתיות. המאמר סוקר את רעיון הטקסים ...